wysłać


wysłać
Wysłać coś na czyjeś ręce zob. ręka 53.
Wysłać kogoś do diabła, w diabły, do wszystkich diabłów, do stu diabłów zob. diabeł 9.
Wysłać kogoś na tamten świat zob. świat 36.
Wysłać kogoś na zieloną trawkę, na grzybki zob. zielony 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wysłać — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}wysyłać I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wysłać II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}wyściełać {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wysłać — I dk IX, wyślę, wyślesz, wyślij, wysłaćsłał, wysłaćsłany wysyłać ndk I, wysłaćam, wysłaćasz, wysłaćają, wysłaćaj, wysłaćał, wysłaćany 1. «polecić komuś, żeby się udał dokądś, do kogoś w jakimś celu, z jakimś poleceniem; wyprawić, posłać» Wysłać… …   Słownik języka polskiego

  • wysyłać — Wysłać coś na czyjeś ręce zob. ręka 53. Wysłać kogoś do diabła, w diabły, do wszystkich diabłów, do stu diabłów zob. diabeł 9. Wysłać kogoś na tamten świat zob. świat 36. Wysłać kogoś na zieloną trawkę, na grzybki zob. zielony 2 …   Słownik frazeologiczny

  • ekspres — I m IV, D. u, Ms. ekspressie; lm M. y «pośpieszna przesyłka pocztowa (zwykle list) doręczana adresatowi natychmiast po nadejściu do urzędu pocztowego» Dostać, wysłać ekspres. ◊ Wysłać, dostać coś ekspresem «wysłać, dostać coś jako przesyłkę… …   Słownik języka polskiego

  • pobranie — n I rzecz. od pobrać ∆ Wysłać, dostarczyć coś za pobraniem (pocztowym) «wysłać coś pocztą z zastrzeżeniem, że przesyłka może być odebrana przez adresata po uiszczeniu wskazanej przez nadawcę kwoty; wysłać coś za zaliczeniem (pocztowym)» pobranie… …   Słownik języka polskiego

  • wysyłać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wysyłaćam, wysyłaća, wysyłaćają, wysyłaćany {{/stl 8}}– wysłać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, wysyłaćślę, wysyłaćśle, wysyłaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydawać komuś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • granica — ż II, DCMs. granicacy; lm D. granicaic 1. «linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar; kontur, zarys; linia oddzielająca terytorium jednego państwa od innych» Granica parceli, wsi, miasta, województwa. Granica zasięgu… …   Słownik języka polskiego

  • poczta — ż IV, CMs. poczcie; lm D. poczt 1. «instytucja państwowa zajmująca się przewożeniem i dostarczaniem korespondencji i przesyłek, placówka tej instytucji; także: budynek, w którym się ona mieści» Wysłać, przesłać pocztą kartkę, list, paczkę,… …   Słownik języka polskiego

  • powysyłać — dk I, powysyłaćam, powysyłaćasz, powysyłaćają, powysyłaćaj, powysyłaćał, powysyłaćany «wysłać wielu lub wiele czegoś; wysłać w różne strony» Powysyłać listy, paczki …   Słownik języka polskiego

  • przekaz — m IV, D. u, Ms. przekazzie; lm M. y 1. «suma pieniężna przekazana za pośrednictwem urzędu pocztowego lub instytucji kredytowej; rzadziej: przekazanie, przesłanie takiej sumy» Przekaz bankowy, pocztowy. Wysłać komuś przekaz. Otrzymać przekaz na… …   Słownik języka polskiego